PROJECTS4LEARNING IS ORGANISCH…

P4L is dé manier om vakken en 21e eeuwse vaardigheden te integreren. De inhoud is te vergelijken met een zwerm vogels. Het is organisch, kan verschillende vormen aannemen en ook van richting veranderen. Het ‘leeft’ en varieert. Binnen P4L komen kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden samen. Leerlingen worden gestimuleerd verbindingen te leggen en de grenzen tussen de huidige vakken te doorbreken. En kunnen snel van richting, vorm en niveau veranderen.

Kortom: organisch, verrassend en uitdagend.

Binnen P4L komen kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden samen

EN BIEDT STRUCTUUR…

P4L sluit aan bij een toekomstgericht curriculum. Leerlingen leren brede verbanden te leggen. De hogere denkvaardigheden worden aangesproken vanuit brede contexten. P4L biedt voldoende houvast om je niet laten zweven en geeft je voldoende vrijheid om een eigen invulling te geven.

Leerlingen leren brede verbanden te leggen

EEN BREDE CONTEXT…

P4L sluit aan op de belevingswereld van leerlingen. Zij zien het grotere geheel en de onderlinge verbanden. Vanuit een brede context kunnen leerlingen onderwerpen sneller een plek geven: zij kunnen het plaatsen in het grotere geheel. Juist deze context maakt het voor leerlingen makkelijker om te leren. P4L sluit aan op de belevingswereld van kinderen en de dynamische maatschappij.

P4L sluit aan op de belevingswereld van leerlingen

EN DE DIEPTE IN …

Vanuit de brede context gaan leerlingen regelmatig de diepte in. Omdat ze het zelf willen. Omdat ze nieuwsgierig zijn en meer willen weten. Alleen of samen met anderen. Ze stellen vragen, gaan op onderzoek uit en vinden verschillende antwoorden. Ze leren van en met elkaar en ontdekken hun talenten. Om vanuit de diepte zaken weer in het grotere geheel te plaatsen.

Ze leren van en met elkaar en ontdekken hun talenten

DE WERELD ONTDEKKEN …

Met P4L ontdekken leerlingen de wereld. Net als in de echte wereld vallen de grenzen tussen de vakken weg en zijn de 21e eeuwse vaardigheden op een natuurlijke manier geïntegreerd. En de P4L-wereld is een ‘global village’: contact met andere wereldburgers die ook met P4L werken is binnen handbereik. Tenminste, als je nieuwsgierig genoeg bent.

SCHOLEN
WAT BETEKENT DIT VOOR JOU
DIDACTIEK

Met P4L ontdekken leerlingen de wereld