DE LADDER…

Projectonderwijs waarbij de zaakvakken en creatieve vakken geïntegreerd zijn.

Van kinderen in de 21e eeuw wordt verwacht dat ze kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben, Ict-geletterd zijn, kritisch kunnen denken, creatief kunnen denken, sociale en culturele vaardigheden hebben. Om ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen hebben wij ervoor gekozen om met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en biologie te werken vanuit projecten waar zoveel mogelijk van deze 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden toegepast. Het uitgangspunt bij het werken in projecten is dat de kinderen vanuit een overkoepelend thema op een integrale wijze naar de wereld leren kijken.

AGNIETENSCHOOL…

Het thematisch onderwijs is de ruggengraat van onze school.

We gebruiken de thema’s van Projects4Learning als onderlegger voor ons onderwijsaanbod. We gebruiken deze thema’s als kapstok en combineren dit met onze dagelijkse beroepspraktijk en de wereld om ons heen. Het thematisch onderwijs is de ruggengraat van onze school, waarbij we de kennis inzetten om de vaardigheden van de kinderen maximaal te ontwikkelen.

JAN LIGTHART …

Aandacht voor de talenten van onze leerlingen.

New Pedagogisch Deep Learning (NPDL) of dieper leren zorgt ervoor dat er ingespeeld wordt op de creativiteit, het kritisch denken van de leerling. Stimuleren van de motivatie bij de leerlingen door nieuwsgierigheid op te wekken. Uitgangspunt zijn het werken binnen de lessen vanuit de zes C’s; Character (karakter), Critical thinking (kritisch denken), Communication (communicatie), Collaboration (samenwerken), Creativity (creativiteit) en Citizenship (burgerschap). De lessen zijn vooral gericht op onderzoekend leren.

CEDARS SCHOOL OF EXCELLENCE …

Challenge students in the 1:1 iPad environment.

We are excited to be working with the Projects4Learning topics. We were looking for curriculum materials that challenged our students in the 1:1 iPad environment that we enjoy in school and are delighted with the achievement and engagement of students who are using Projects4Learning.

“The topic challenges us to use and develop skills in many different areas and to learn in the way that is best for us.”

“We have learned so much and enjoyed many challenge based activities that required us to think, research, discuss and grapple with huge and important questions.”

DE HUET…

Zaakvakken en 21e eeuwse vaardigheden integreren.

In een betekenisvolle context worden de zaakvakken thematisch aangeboden met de thema’s van Projects4Learning! Het materiaal van P4L helpt de leerlingen en leerkrachten bij het ontwerpen van de thema’s om zo een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen te creëren. De 21e eeuwse vaardigheden worden bij deze manier van werken op een natuurlijke manier ontwikkeld.

PROJECTS4LEARNING ZELF ERVAREN…

Wil je Projects4Learning zelf ervaren? Kom dan naar één van de kosteloze kennismakingssessies. Compacte, boeiende en vooral praktische sessies. Je ervaart in maximaal 2 uur hoe P4L voor jouw school en jouw leerlingen het verschil maakt.

“Het materiaal van Projects4Learning helpt de leerlingen en leerkrachten bij het ontwerpen van de thema’s om zo een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen te creëren. De 21e eeuwse vaardigheden worden bij deze manier van werken op een natuurlijke manier ontwikkeld. “
21e eeuwse vaardigheden

“We merken dat de leerlingen met veel plezier gebruik maken van het materiaal. De leerlingen hebben het gevoel zélf te mogen kiezen wat ze leren en hoe ze dat doen. Ze profiteren van een grote flexibiliteit die in de materialen is ingebouwd, zonder dat het ten koste gaat van de structuur voor ons als docent”.

Flexibel
“We are excited to be working with the Projects4Learning topics. We were looking for curriculum materials that challenged our students in the 1:1 iPad environment that we enjoy in school and are delighted with the achievement and engagement of students who are using Projects4Learning.”
Uitdagend

“Het materiaal van Projects4Learning helpt de leerlingen en leerkrachten bij het ontwerpen van de thema’s om zo een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen te creëren. De 21e eeuwse vaardigheden worden bij deze manier van werken op een natuurlijke manier ontwikkeld. “

Rijke speel- en leeromgeving
“Het thematisch onderwijs van Projects4Learning is de ruggengraat van onze school, waarbij we de materialen inzetten om de vaardigheden van de kinderen maximaal te ontwikkelen.”
Thematisch

“We have learned so much and enjoyed many challenge based activities that required us to think, research, discuss and grapple with huge and important questions.”

Non-Googleable