Leren vanuit verwondering

Ontdekken en onderzoeken

Projects4Learning  in de praktijk

Leerlingen leren de juiste vragen te stellen.

Deze manier van leren is niet vastomlijnd, maar steeds anders en altijd non-lineair. Door leerlingen te laten ontdekken, worden ze geconfronteerd met hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Projects4Learning laat zien dat leerlingen niet altijd de makkelijkste weg kiezen: wanneer ze worden uitgedaagd, wordt hun creativiteit gestimuleerd en komen ze met de meest bijzondere ideeën, zoals deze voorbeelden laten zien!

Starten vanuit verwondering

Van kinderen in de 21e eeuw wordt verwacht dat ze kunnen samenwerken.

Leerlingen leren probleemoplossend te denken, kritisch en creatief te kunnen denken, sociale en culturele vaardigheden te hebben. Om ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen hebben wij ervoor gekozen om met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en biologie te werken vanuit projecten waar zoveel mogelijk van deze 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden toegepast. Het uitgangspunt bij het werken in projecten is dat de kinderen vanuit een overkoepelend thema op een integrale wijze naar de wereld leren kijken.

Intrinsiek gemotiveerde leerlingen

Het thematisch onderwijs is de ruggengraat van onze school.

We gebruiken de thema’s van Projects4Learning als onderlegger voor ons onderwijsaanbod. We gebruiken deze thema’s als kapstok en combineren dit met onze dagelijkse beroepspraktijk en de wereld om ons heen. Het thematisch onderwijs is de ruggengraat van onze school, waarbij we de kennis inzetten om de vaardigheden van de kinderen maximaal te ontwikkelen.

Aansluiten bij de belevingswereld

Onderwijs in een betekenisvolle context

In een betekenisvolle context worden de zaakvakken thematisch aangeboden met de thema’s van Projects4Learning! Het materiaal van P4L helpt de leerlingen en leerkrachten bij het ontwerpen van de thema’s om zo een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen te creëren. De 21e eeuwse vaardigheden worden bij deze manier van werken op een natuurlijke manier ontwikkeld.

Projects4Learning internationaal

The topic challenges us to use and develop skills in many different areas.

We are excited to be working with the Projects4Learning topics. We were looking for curriculum materials that challenged our students in the 1:1 iPad environment that we enjoy in school and are delighted with the achievement and engagement of students who are using Projects4Learning.

“The topic challenges us to use and develop skills in many different areas and to learn in the way that is best for us.”