Begin met het grote plaatje

Projects4Learning start telkens vanuit de context van een thema.

Samen ga je op zoek naar antwoorden op de “Grote Vragen”. Bijvoorbeeld “Hoe zou de wereld eruit zien wanneer het wiel niet zou zijn uitgevonden?” in het thema Uitvindingen en Ontdekkingen. Vragen waarop leerlingen op allerlei manieren antwoorden zoeken, individueel en in groepen. Afhankelijk van hun interesses zullen ze andere dingen ontdekken, leren en met elkaar delen.

Waar de ene vraag leidt tot een volgende vraag

Leerlingen zien het grotere geheel en de onderlinge verbanden vanuit een brede context.

Juist deze context maakt het voor leerlingen makkelijker om te leren en zorgt voor een intrinsieke motivatie. De thema’s en grote vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Waarbij leerlingen alleen beperkt worden door hun eigen fantasie. Nadat leerlingen door zelf op onderzoek uit te gaan antwoorden vinden op de grote vragen gaan ze aan de slag met deelvragen. Deze deelvragen kunnen leerlingen zelf bedenken of ze worden nog geholpen door jou als leerkracht.

Vakken en vaardigheden geïntegreerd worden aangeboden

Net als in de echte wereld vallen de grenzen tussen de vakken weg en zijn de 21e eeuwse vaardigheden op een natuurlijke manier geïntegreerd.

Leerlingen worden gestimuleerd verbindingen te leggen en de grenzen tussen de huidige vakken te doorbreken. Hierdoor kunnen leerlingen onderwerpen sneller een plek geven en ze in het grotere geheel plaatsen. De grote vragen, deelvragen en opdrachten integreren de wereldoriëntatie vakken, maar ook kunst, filosofie én de 21e eeuwse vaardigheden.