Projects4Learning – Didactiek

Projects4Learning is thematisch onderwijs voor leerlingen van 4 tot 16 jaar. Het koppelt de wereld van morgen aan het onderwijs van vandaag. De kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, mens & samenleving en kunst & cultuur) én 21e eeuwse vaardigheden zijn op natuurlijke wijze geïntegreerd.
Projects4Learning is geschikt voor alle leerlingen van 4 tot 16 jaar en realiseert daarmee een doorlopende leerlijn van PO naar VO. De visuele thema-overzichten in de vorm van posters en de online leeromgeving vormen samen Projects4learning. Daarnaast is een overzicht van de kerndoelen, van didactische werkvormen en een handleiding beschikbaar.

 • Dwarsverbanden tussen thema’s op alle niveaus;
 • De 21e eeuwse vaardigheden komen geïntegreerd aan bod binnen schoolbrede thema’s;
 • Grote verscheidenheid aan geïntegreerde vakken en vaardigheden in meerdere contexten;
 • Aantrekkelijke en cognitief stimulerende visualisatie van de inhoud;
 • Geschikt voor leerlingen van uiteenlopende leeftijden en intelligentie;
 • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren;
 • Ruimte voor eigen inbreng van leerkracht en leerling.

Doelgroep

Projects4Learning wordt altijd schoolbreed ingezet. De hele school werkt aan één gezamenlijk thema.

 • PO groep 1 t/m 8
 • VO leerjaar 1 t/m 3

De thema’s van Projects4Learning vormen een totaal nieuwe en originele manier om complexe onderwerpen aan kinderen aan te bieden door ze uit te nodigen om elk thema te onderzoeken. Gaandeweg leiden de onderzoeksvragen en activiteiten hen tot een dieper begrip en tot het maken van nieuwe verbindingen in hun denken. Elk visueel thema-overzicht zorgt ervoor dat de leerling het hele onderwerp kan overzien, op elk moment weet met welk onderdeel hij bezig is en hoe dat in verband staat met de rest. Dit geeft de leerling controle over zijn leerproces. De thema’s zijn geselecteerd op het feit dat ze grenzeloos zijn, de onderzoeksvragen non-googleable en passend bij de leefwereld van leerlingen.

Structuur
Projects4Learning bestaat uit twee onderdelen. Het visuele thema-overzicht, de kern van Projects4Learning en de online leeromgeving. De cyclische opbouw van Projects4Learning is ontworpen om de leerling inzicht te geven in de ontwikkeling van zijn kennis.

 •  Cyclisch opgebouwd
 • Elk thema bestaat uit dezelfde stappen: van introductie tot evaluatie
 • Houvast om je niet laten zweven en voldoende vrijheid voor eigen invulling

Differentiatie
De thema-overzichten zijn ontworpen om groepsdoorbrekend te werken en ook verder gevorderde leerlingen zeer uitdagende problemen voor te kunnen leggen. Projects4Learning is dus geschikt voor alle leerlingen!

 • Differentiatie op niveau, tempo en interesse
 • Verdiepingsopdrachten voor de gevorderde leerling
 • Onderzoeksvragen geven ruimte om eigen talent te benutten

Formatief evalueren
Projects4Learning werkt volgens het principe van “formatief evalueren”. Elke leerling werkt aan een eigen portfolio. De borging voor het behalen van leerdoelen is het portfolio. Dit toont aan dat inzichten en vaardigheden verworven zijn. Het houdt per leerling in beeld wat de vorderingen van de leerling binnen het thema zijn. Het streven is een groeiende verantwoordelijkheid voor het eigen leren.

 • Elk thema eindigt met evaluatie en reflectie om terug te kijken op leerdoelen
 • Formatief toetsen
 • Portfolio

De cyclische opbouw van het curriculum is ontworpen om de leerling ook inzicht te geven in de ontwikkeling van zijn kennis én vaardigheden. Onderwerpen komen meerdere malen terug gedurende de schoolcarrière van de leerlingen. Telkens als hetzelfde onderwerp tijdens hun schooltijd terugkomt kunnen de leerlingen het onderwerp opnieuw verder uitdiepen. Omdat de onderwerpen zo breed en complex zijn vallen er altijd nieuwe facetten en gezichtspunten te ontdekken wat nieuwe kansen biedt voor het ontwikkelen van vaardigheden op een hoger niveau.

Meer weten?