De methode loslaten…

Projects4Learning vraagt om een andere voorbereiding.

Werken met Projects4Learning vraagt om een andere voorbereiding van de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven.  Jij als leerkracht wordt weer regisseur van je eigen onderwijs.

In onze workshop leer je hoe je de methode los kunt laten en gerichte keuzes te maken in het leerstofaanbod. Je organiseert verschillende samenwerkingsvormen en extra activiteiten gerelateerd aan het thema. Samen met je leerlingen richt je een rijke leeromgeving in. Je leert met en van elkaar en er wordt minder klassikaal lesgegeven.

Wij helpen jou en je collega’s hierbij door in hele praktische workshops de thema’s samen voor te bereiden.

Vraag je kosteloze kennismakingssessie aan!

Duik in de wereld van Projects4Learning en ontdek een nieuwe dimensie van leren en lesgeven.

Begeleiding

Eerste jaar

Het eerste jaar ligt het accent op het loslaten van de methode, het integreren van de (zaak)vakken én het thematisch werken.

  • Start workshop: Kennismaking met de materialen en werkwijze Projects4Learning
  • Praktisch vormgeven van de 4 gekozen thema’s. Tijdens deze workshop leer je hoe je leerlingen prikkelt, leeropbrengsten zichtbaar maakt en maak je als team een planning voor de themaweken.

Tweede jaar

Het tweede jaar ligt het accent op verbreden en verdiepen (grote lijnen, verbindingen tussen subthema’s, thema’s en vakken/vaardigheden)

Derde jaar

Het derde jaar ligt het accent op de verandering van leerkrachtgestuurd onderwijs naar leerlinggestuurd onderwijs. Daarnaast bestaat de mogelijk om taal en een bijvoorbeeld Engels te integreren.

Start workshop

Voor de start zijn er vaak veel vragen. Hoe integreer ik de verschillende vakken in de thema’s. Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen zelf aan de slag gaan. Leren leerlingen wel voldoende? Hoe begeleid ik mijn leerlingen? Hoe maak ik leeropbrengsten zichtbaar? Deze workshop geven wij dan ook bij de start van Projects4Learning. Tijdens deze workshop helpen wij met deze vragen zodat jij en je collega’s goed voorbereid van start kunnen gaan.

Thema workshop

De thema workshops vinden telkens voor de start van elk thema plaats. Tijdens deze praktische workshops helpen wij jou en je team om gezamenlijk het thema voor te bereiden. Hoe open je het thema. Wat is de kern van het thema. Met welke “Grote Vragen” (onderzoeksvragen) gaan leerlingen aan de slag? Welk eindproduct gaan de leerlingen opleveren? Aan het einde van dit dagdeel heb je als team een gedegen planning voor de weken waarin je aan het thema werkt.

Onze manier van werken

Binnen onze workshops maken we gebruik van een hands-on en challenge based aanpak voorzien van praktische tools en technieken.

Al onze trainers hebben jarenlange ervaring in het onderwijs. We laten zien op welke manieren je leerlingen kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van hun creatieve, analytische en probleemoplossende vaardigheden, evenals out-of-the-box denken en zelfvertrouwen.
Deelnemers van onze workshops komen terug met nieuwe ideeën en strategieën die direct toepasbaar zijn in de klas.
Kortom een compleet aanbod als je met thematisch onderwijs, projectgestuurd onderwijs en gepersonaliseerd leren aan de slag wil.