OBS de Huet in Doetinchem: “Leerlingen zijn veel gemotiveerder.”

“Kinderen groeien daarvan, is de ervaring van Nicole van Gerven, leerkracht van groep 5/6. “Kijk maar om je heen vanmiddag: dit is echt het project van de léérlingen. Ze krijgen steeds meer zicht en grip op hun leerproces. Ze stellen vragen, ontdekken dat fouten leermomenten zijn en worden steeds vaardiger in het stellen van eigen leerdoelen. De kennis die ze bij een thema opdoen, beklijft ook nog eens beter omdat ze anderen erover vertellen.”

Lees het artikel van het SLO hier