GEÏNTEGREERDE THEMA’S

Projects4Learning bestaat uit geïntegreerde thema’s. De (zaak)vakken zijn samengevoegd in thema’s, hierdoor leren leerlingen brede verbanden te leggen. De nadruk ligt op de 21st century skills en internationalisering.

Alle thema’s vallen binnen een specifiek onderwerp. Deze onderwerpen worden gepresenteerd in een gedetailleerd en visueel aantrekkelijk overzicht. Dit overzicht laat de voornaamste subthema’s binnen elk onderwerp zien. De thema’s zitten boordevol ”Non-Googleable” en onderzoeksvragen.

De cyclische opbouw van Projects4Learning is ontworpen om leerlingen inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. De hogere denkvaardigheden worden aangesproken in een breed spectrum van contexten. Hierdoor wordt hun relevantie benadrukt en zowel leerkrachten als leerlingen kunnen de vooruitgang in elke vaardigheid volgen.

EEN NIEUWE DIMENSIE VAN LEREN EN LESGEVEN!

 THEMA’S

Alle thema’s zijn ondergebracht in overkoepelende onderwerpen. Kies een thema en zie direct het visuele overzicht van dit thema.
Kies en combineer zoals het past bij de plannen van jou en je school.

Alle thema overzichten zijn ook in het Nederlands beschikbaar!

Load More Posts

Bekijk hier de informatie over de digitale leeromgeving van Projects4Learning.

PRIJSINFORMATIE

PROJECTS4LEARNING BEVAT VEEL INNOVATIES DIE WAARDEVOL ZIJN 

Het onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst maar het is vaak moeilijk voor te stellen hoe die toekomst er uit zal zien in een wereld die constant aan verandering onderhevig is. Dit impliceert dat we leerlingen moeten voorbereiden op banen die nog niet eens bestaan. Onze thema’s stimuleren creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen en samenwerken. Deze 21st Century skills helpen leerlingen om zich voor te bereiden op de toekomst.
dwarsverbanden tussen onderwerpen op alle niveaus
geïntegreerde vakken en vaardigheden in meerdere contexten
visueel aantrekkelijk en cognitief stimulerende inhoud
leggen van vakoverstijgende verbanden

GEÏNTERESSEERD IN PROJECTS4LEARNING?
WE KOMEN GRAAG LANGS VOOR EEN PRESENTATIE.

NEEM CONTACT MET ONS OP