Loading...
Didactiek 2017-11-27T14:28:55+00:00

Projects4Learning – Didactiek

“Toekomstgericht onderwijs’ houdt onder meer in dat je leerlingen digitale vaardigheden bijbrengt. Om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid zijn op nieuwe technologieën en met nieuwe technologieën. Daar ligt de taak van scholen.”

Projects4Learning integreert digitale geletterdheid – en daarmee de basisvaardigheden ict, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking – in het curriculum.

Algemeen

 • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
 • Ruimte voor eigen inbreng van leerkracht en leerling
 • Heldere structuur
 • De 21st century skills komen geïntegreerd aan bod binnen thema’s
 • Projects4Learning kan zowel zaakvakgericht als thematisch ingezet worden
 • Internationaal curriculum

Structuur

 • Cyclisch opgebouwd
 • Elk thema bestaat uit dezelfde stappen: van introductie tot evaluatie
 • Groepsdoorbrekend

Differentiatie

 • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
 • Differentiatie op niveau, tempo en interesse
 • Verdiepingsopdrachten voor de snelle leerling
 • Onderzoeksvragen geven ruimte om eigen talent te benutten
 • Projects4Learning wordt schoolbreed ingezet

Volgen

 • Elk thema eindigt met evaluatie en reflectie  om terug te kijken op leerdoelen en te beoordelen

Materialen

 • Visuele thema-overzichten
 • Online leeromgeving
 • Extra opdrachten, proefjes, apps, linkjes naar video’s en websites, werkvormen en handleiding
 • Jaarlijkse updates